Lilla My

32 teksty – auto­rem jest Lil­la My.

Kiedyś przy­garnęłam Cię z ot­warty­mi ramionami,
dziś wyrzu­cam Cię za drzwi, a Ty wra­casz oknem...

Przeklęta Ty! Przeklęta Samotność! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 listopada 2010, 17:00

Może ciepły do­tyk Je­go ser­ca pomógłby roz­grzać ema­nujący od niej chłód samotności... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 października 2010, 23:58

Złośli­wość ludzka niczym wam­pir wy­sysa z człowieka to co ma w so­bie dobrego... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 września 2010, 17:12

Zro­bić coś złego,a poźniej uda­wać i zacho­wywać się tak,jak­by nic się nie stało, to cza­sem gor­sze niż do­kona­nie się owe­go czynu... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 września 2010, 14:30

Już na­wet myśli nie dają ty­le ciepła co kiedyś... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 września 2010, 15:39

Od­ry­wane kar­tki z ka­len­darza przy­pomi­nają jej, jak ten czas le­ci,a jej ze­gar biolo­giczny wciąż ty­ka, tik - tak... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 września 2010, 00:42

Znać się ty­le lat, a tak nap­rawdę wcale... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 września 2010, 07:01

Być dla ko­goś wszystkim...

-Ni­by ba­nal­ne, a cza­sem wy­daję się niewykonalne... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 września 2010, 00:56

Ja­koś tak bar­dziej sza­ro, deszczo­wo,i je­sien­nie.I tak jak­by sa­mot­ność wzrosła... Cze­ka na słoneczne dni... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 września 2010, 01:36

Kiedyś sin­giel­ka z wy­boru, dziś ko­bieta dos­kwierającej samotność...

Prze­myśl, za­nim po­dej­miesz decyzje... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 sierpnia 2010, 00:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lilla My

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność